Home » เกร็คความรู้ » มารู้จักอุปกรณ์ภายในเครื่องปรับอากาศกันดีกว่า

มารู้จักอุปกรณ์ภายในเครื่องปรับอากาศกันดีกว่า

night-air

ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนประกอบภายนอกเครื่อง และ ส่วนประกอบภายในเครื่อง

ส่วนประกอบภายนอกเครื่อง คือ

ส่วนประกอบภายนอกจะมีความแตกต่างรายละเอียดปลีกย่อยกันไปตามแต่ล่ะรุ่น แต่ส่วนมากส่วนประกอบภายนอกเครื่องปรับอากาศ มีดังนี้

–  ฝาครอบเครื่อง เป็นตะแกรงปิดด้านหน้ามีหน้าที่ส่งลมออกมา

–  แผงกรองอากาศ โดยแผงนี้จะติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังฝาครอบอีกที ใช้ในการกรองฝุ่น , ละอองต่างๆ ที่ลอยปะปนกันไปมาอยู่ในอากาศ แต่เครื่องปรับอากาศบางตัวจะเพิ่มสารฟอกอากาศเข้าไปอีกชั้นนึง

 แผ่นเกล็ดกระจายลม มีหน้าที่ปรับทิศทางของลม ขึ้น – ลง  ซ้าย – ขวา เพื่อกำหนดทิศทางของลมนั่นเอง

 สวิตช์ สามารถสั่งการได้จากรีโมทแอร์  มักติดตั้งแบบแอบๆอยู่ด้านหลังฝาครอบ

–  ตัวรับสัญญาณรีโมท เอาไว้รับสัญญาณรีโมตนั่นเอง

ไฟแสดงการทำงาน ก็จะมีการแตกต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อ  แต่ปกติแล้วจะมีไฟอยู่ 3 ดวง คือ ไฟสีแดง คือไฟ Power ไฟสีส้ม คือไฟ Sleep  และไฟสีเหลือง คือไฟ Time

ช่องให้อากาศออก เป็นตะแกรงตั้งอยู่ภายนอกอาคารมีหน้าที่เป็นช่องระบายอากาศ ซึ่งถูกพัดลมดูดอากาศออกจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ช่วยพัดแผงท่อระบายความร้อนเป็นการไล่ความร้อนออกมานั่นเอง

ท่อระบายน้ำทิ้ง เมื่อดูดความชื้นภายในห้องเข้ามาในเครื่อง และความชื้นเหล่านั้นก็จะกลั่นตัวจนกลายเป็นหยดน้ำ เสร็จแล้วมันก็จะถูกระบายออกทางท่อนี้เอง

ส่วนประกอบภายในเครื่องปรับอากาศ มีดังนี้

ท่อนำสารทำความเย็น มี 2 ท่อ ทำหน้าที่ส่งสารทำความเย็นไปยังแผงทำความเย็น

แผงท่อทำความเย็น เป็นตะแกรงติดอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศ เพื่อช่วยรับลมจากใบพัดและทำการส่งลมเย็นไปยังแผ่นเกล็ดกระจายลม

 Motor ช่วยหมุนใบพัดส่งลมเย็นเพื่อทำให้เกิดแรงลมกระจายออกมา

ใบพัดส่งลมเย็น  ส่วนนี้จะเชื่อมกับ Motor มีหน้าที่พัดเพื่อส่งลมเย็นไปที่แผงท่อทำความเย็น

–  Compressor  เครื่องนี้เป็นตู้สีเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ทำให้สารทำความเย็นในสภาพเป็นไอ ซึ่งมาจากเครื่องปรับอากาศภายในอาคารรวมทั้งยังอัดไอสารทำความเย็นเพื่อส่งไปยังแผงท่อระบายความร้อน

แผงท่อระบายความร้อน ส่วนนี้จะต่อเชื่อมกับ Compressor  เป็นท่อตะแกรง ภายในมีสารทำความเย็นซึ่งส่งมาจาก Compressor  ไหลเวียนอยู่

 พัดลมระบายความร้อน แปะอยู่ตรงด้านหลังของแผงท่อระบายความร้อน คอยดูดอากาศจากภายนอกอาคารเข้ามาในอาคาร โดยผ่านแผงท่อระบายความร้อน ช่วยให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิลงจนกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวอีกครั้ง